skip to main content
Main Milestones
2017
The Ocean Conference
2015
Addis Ababa Action Agenda
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development
Paris Agreement
2014
SIDS Accelerated Modalities of Action (SAMOA) Pathway
2013
High-level Political Forum on Sustainable Development
2012
United Nations Conference on Sustainable Development, RIO +20: the Future We Want
2010
Five-year review of the Mauritius Strategy of Implementation: MSI+5
2005
BPOA+10: Mauritius Strategy of Implementation
2002
World Summit on Sustainable (WSSD) Rio+10: Johannesburg Plan of Implementation
1999
Bardados Programme of Action (BPOA)+5
1997
UNGASS -19: Earth Summit +5
1994
Bardados Programme of Action (BPOA)
1993
Start of CSD
1992
United Nations Conference on Environment and Development: Agenda 21
1987
Our Common Future
1972
United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Conference)
Creation of UNEP
Hållbar stadsutveckling - Sustainable Urban Development
Sveriges Kommuner och Landsting (Swedish Association of Local Authorities and Regions), 2010
by: SKL International - Swedish Association of Local Authorities and Regions

Sammanfattning

Det viktigaste välfärdsuppdraget för kommuner och regioner är att erbjuda en attraktiv, trygg, jämställd, säker, hälsosam och tillgänglig livsmiljö för enskilda människor, näringsliv och det civila samhället. Ingen samhällssektor kan ensam förverkliga detta utan det krävs samverkan mellan
många olika parter och verksamheter för att skapa hållbara stadsmiljöer.

(Summary

The most important mission for the welfare of municipalities and regions is to offer an attractive, safe, equal, safe, healthy and available habitat for individuals, business and civil society. No sector of society can implement this without the need for collaboration between many different parties and activities in order to create sustainable urban environments.)

Download PDF